Rodzajniki część III

Rodzajniki część III
Rodzajniki część III

Statki
Rodzajnik kreślony używany jest w nazwach statków.
The Torrey Canyon.
The Queen Mary.

Geografia
Często stosujemy zaimek ‘the’ z takimi wyrazami jak country, sea, seaside, czy mountains, nawt jeśli nie określamy morza lub gór.

I’m going to the country for a week.
I love the mountains.

Nazwy miejsc.
‘The’ używamy w w odniesieniu do nazw:
mórz (the Atlantic)
gór (the Himalayas)
wysp (The West Indies)
terenów (the Middle East, the Rhur, the Midwest)
rzek (the Rhine)
pustyń (the Sahara)
hoteli (the Grand Hotel)
kin (the Odeon)
teatrów (the Playhouse)

Nie stosujemy ‘the’ w nazwach
kontynentów (Africa)
krajów, stanów, etc (France, Texas, California)
miast (Paris)
ulic (High Street)
jezior (Lake Windermere)

Wyjątkiem są kraje, w których nazwie występuje inny rzeczownik, np:
The People’s Republic of China
The United Arab Emirates
The USA
Także The Netherlands i stolica The Hague (!!!)

Nie stosujemy rodzajnika w wyrażeniach odnoszących się do ważnych budowli miasta, np.
Warsaw University
Cambridge Polytechnic
Westminster Abbey
Salisbury Cathedral
Birmingham Airport

Nazwy pojedynczych gór nie mają zazwyczaj rodzajnika, np.
Everest
Snowdon
Jednak w nazwach gór europejskich stosujemy rodzajnik, jeżli występuje on w rodzimym języku, np.
Der Matterhorn = The Matterhorn
La Meije = The Meije

Wyjątkiem jest wyraz Mont(e), przed którym nie stosujemy rodzajnika, Le Mont Blanc = Mont Blanc.

Rodzajnika nie używamy w:
nagłówkach artykułów,
tytułach ogłoszeń,
instrukcjach,
telegramach.

Najważniejsze zasady użycia rodzajników
1. Nie używamy ‘the’ (w liczbie mnogiej i z rzeczownikami niepoliczalnymi) jeżli mówimy o sprawach ogólnych.
Life is hard.

2. Nie zostawiamy rzeczowników policzalnych w liczbie pojedynczej bez rodzajnika.

the car
a car

3. Jeżeli mówimy o zawodach używamy a/an.

She’s a bank manager.

Większość błędów z rodzajnikami popełniana jest przez łamanie którejś z tych trzech zasad.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Use of English Rodzajniki część III
Loading ...